Työnhakijat

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Kruunu HR Oy (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi hakiessasi töitä Rekisterinpitäjältä.

Tietosuojaseloste – Työnhakijat

Työntekijät

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Kruunu HR Oy (jäljempänä myös ”Rekisterinpitäjä”) kerää ja käsittelee työntekijöidensä henkilötietoja.

Tietosuojaseloste – Työntekijät

Evästeseloste

Tässä selosteessa kerrotaan tietoja evästeiden käytöstä verkkopalvelussamme.

Evästeseloste

Kruunu HR Oy:n :n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Tietosuoja on meille tärkeää. Sivulta löydät meidän tietosuojakäytäntömme jossa selitetään miten ja mitä tietoa keräämme, kuinka käytämme sitä ja kenellä on pääsy tietoihin.

Kuka kerää tietoja?

Kaikki data kerätään ja käsitellään Kruunu HR Oy:n lukuun. Tietoja prosessoivat yritykset ja palvelut on listattu kohdassa “Miten tietoja kerätään?” ja “Kenellä on pääsy tietoihin?”.

Rekisterin nimi:Kruunu HR Oy:n :n markkinointi- ja asiakasrekisteri
Rekisterin pitäjä:Kruunu HR Oy
Y-tunnus:3308855-5
Osoite:Vapaudenkatu 25
Postinumero:40100
Postitoimipaikka:JYVÄSKYLÄ
Puhelinnumero:050 323 3780
Yhteydenotot tietosuoja-asioissa:teemu.ylonen@kruunuhr.fi

Mitä tietoja kerätään?

Eri toiminnot ja palvelut vaativat erilaista tietojen käsittelyä.
Tässä osioissa on kuvattuna mitä tietoa keräämme ja milloin.

Kun saavut sivustolle

Kun saavut sivustolle ensimmäistä kertaa, sinulle näytetään evästebanneri jossa kysytään seurannasta ja linkitetään evästeselosteeseen. Evästevalintasi tallennetaan selaimeesi evästeenä.


Kun täytät lomakkeita

Käsitelläksemme lomaketietoja, keräämme lomakkeella syötetyt tiedot tietokantaamme:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Tapahtumatieto, kuten milloin lomake lähetettiin

Miten tietoja kerätään?

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Viranomaisen rekistereistä voidaan kerätä tietoa lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

Yksilöivät tiedot

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai käyttäjäiltä yhteystietolomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä saatavilla luokituksilla, segmentoinnilla ja analyyseillä.

Analytiikkatyökalut

Google Analyticsillä kerätään anonyymejä käyttäjä- ja istuntotietoja, kuten käyttäjän demografia, istunnon kesto ja lähimmän kaupungin sijainti. Jos kirjaudut palveluihimme sisään, pseudonisoitu käyttäjätieto voidaan välittää analytiikalle ulottuvuutena, jotta voidaan seurata sivuston ristikäyttöä eri laitteilla. Käytössämme on Google enhanced eCommerce seuranta.

Google Optimize on AB-testityökalu, jolla voimme tehdä jaettua sisältötestausta sivustollamme. AB-testissä jaetaan käyttäjät kahteen tai useampaan ryhmään, joille näytetään hieman eri sisältöä. Segmenttitiedon kanssa voimme käyttää Google Analytics tietoja sisältöjen vertailuun.

HotJar on työkalu jolla voidaan toteuttaa kyselyitä sekä kuumakarttoja sivustolla. Tämä vaatii hiiren liikkeiden sekä klikkisijaintien tallentamisen. Tämä data on täysin anonyymiä eikä sitä voida jäljittää takaisin yksittäiseen käyttäjään.

Markkinointityökalut

Google Adsia voidaan käyttää seuraamaan konversioita kuten lomakkeiden lähetystä sekä verkkokauppaostoksia. Data on anonyymiä ja käytetään ainoastaan verkkomainonnan tehokkuuden seurantaan.

Lomaketyökalu Ne keräävät tietoja kuten nimesi sekä sähköpostiosoitteesi kun täytät sivustollamme lomakkeen.

Miksi tietoja kerätään?

Mihin tarvitsemme seurantadataa?

Tiedot kuten analytiikkadata sekä kuumakartat sallivat meidän:

 • Tehdä parempia, dataan pohjautuvia päätöksiä
 • Tarjota parempia palveluita
 • Tunnistaa ongelmallista sisältöä
 • Seurata yleisellä tasolla miten kehitymme yrityksenä
 • Kohdentaa sisältöä verkkokaupassa sekä markkinoinnissa

Markkinointidata

Käyttäjän luvalla voimme kerätä verkkopalveluistamme dataa verkkomainontaa varten. Voit hallita lupia evästebanneristamme.

Keräämme alla listatuilla verkkomarkkinoinnin työkaluilla anonyymejä tai pseudonymisoituja käyttäjä- ja istuntotietoja, kuten ladatun sivun tiedot, käyttäjän demografia, istunnon kesto ja lähimmän kaupungin sijainti.

Jos kirjaudut palveluihimme sisään, pseudonisoitu käyttäjätieto voidaan välittää analytiikalle ulottuvuutena, jotta voimme seurata sivuston ristikäyttöä eri laitteilla ja yhdistää tietoa uudelleenmarkkinointilistoiksi.

 • Google Analytics
 • Google Ads pikselit
 • Google Floodlight pikselit
 • Facebook pikselit
 • Linkedin Insights pikselit

Miten tietoja käytetään?

Digital Analytics

Rakennamme analytiikkatiedoista hallintapaneeleja, joista voimme seurata kehitystämme yrityksenä ja sisällöntuottajana. Tiedot auttavat meitä myös arvioimaan verkkomainontamme toimivuuden sekä hakukoneoptimointimme tuloksia.

Google Analytics tietoa voidaan käyttää AB-testeissä sivuston käytettävyyden parantamiseen.
Analytics ja Google Ads-tietoja voidaan yhdistää dynaamisiksi markkinointilistoiksi mikäli käyttäjä sen sallii.

Kenelle tieto jaetaan?

Kenellä on pääsy tietoihini?

Henkilökunnan valitut jäsenet sekä tietojenkäsittelysopimuksen alaiset ulkoiset konsultit, mikäli heillä on siihen perusteltu tarve. Käytämme korkeinta harkintavaltaa käytetään ennen tietojen jakamista yrityksen sisällä tai sen ulkopuolella.

Verkkopalveluidemme tarjoaja on Suomalainen Zoner. Heillä on rajattu tekninen pääsy verkkoalustallemme joka rajoittuu verkkosivuston julkaisujärjestelmän tietokantoihimme.

Toiminnanohjausjärjestelmänämme on Likeit HR, jonka takana toimii Suomalainen Likeit Solutions Oy

Miten tämä vaikuttaa yksilöön?

Miten tietojen käsittely vaikuttaa minuun?

 • Saat parempaa sisältöä sivustolle, voimme kehittää sitä analytiikka-dataan perustuen
 • Saatat nähdä personoitua dynaamista verkkomainontaa

Rekisteröidyn oikeudet

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään 1. kohdassa ilmoitetun mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus korjata tietoja

Jos rekisteröity havaitsee virheellisiä tietoja, hänen on oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava ja täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen tieto, jos se on palvelussa mahdollista tai ilmoitettava virheistä ja oikeista tiedoista rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojen siirtämiseen toiselle palveluntarjoajalle

Jos lainsäädäntö ja viranomaisohjeet sitä edellyttävät, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen ja siirtää toiselle rekisterinpitäjälle ne tiedot, jotka hän on itse ilmoittanut rekisteriin ja joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakisääteisillä perusteilla esimerkiksi, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus olla yhteydessä viranomaisiin

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kun saamme pyynnön, teemme parhaamme poistaaksemme tietosi palveluistamme. Voit myös pyytää osittaista tietojen poistamista rekistereistämme, kuten esimerkiksi sähköpostiosoitteesi poistamista postituslistaltamme.

Huomaa, että poistopyynnöstä huolimatta emme voi paikallisten lakien vuoksi tuhota jotakin dataa, esimerkiksi liittyen kirjanpitoon. Emme voi myöskään tuhota meille kertynyttä anonyymiä dataa koska emme voi yhdistää sitä datan lähteeseen.

Sähköpostimarkkinoinnissamme on alalaidassa peruuta-linkki (unsubscribe) josta voit poistaa helposti oman sähköpostiosoitteesi postituslistaltamme. Huomaa että linkkiä ei ole kuiteissa, laskuissa tai henkilöstömme sinulle lähettämissä henkilökohtaisissa sähköposteissa.